पास्नी/अन्नप्रासन/भातख्वाइ - पूजा सामग्री सेट

NRs. 1950.0

Available: In Stock

रातो अबिर -१ प्याकेट
केशरी (पहेंलो) -१ प्याकेट
श्रीखण्डको धुलो -१ सानो प्याकेट
जौ-तिल - १ प्याकेट
कपुर बत्ती - १ प्याकेट 
अगरबत्ती ठुलो -१ प्याकेट  
अगरबत्ती सानो -२ प्याकेट
बाटेको धुप - २ मुठा 
कपासको बत्ती - १ ठुलो मुठा 
बत्ती बाल्ने तेल - ३५० एम एल  
रक्षा बन्धनको धागो -१
रातो सेतो वस्त्र -१\१ मिटर 
सुकेको नरीवल – १
जनै-  १०  वटा 
सुपारी - १०  वटा   
फूलको माला -१ 
दुबोको माला -१

related Products

*FREE SHIPPING OVER NRs. 3000
BUY NOW
DELIVERY ON TIME
Emergency Delivery Also Available
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery