न्वारन - सामग्री सेट

NRs. 1490.0

Available: In Stock

रातो अबिर -१ प्याकेट
केशरी (पहेंलो) -१ प्याकेट
श्रीखण्डको धुलो -१ सानो प्याकेट
जौ-तिल - १ प्याकेट
सस्र्यूं- १ प्याकेट 
कपुर बत्ती - १ प्याकेट 
अगरबत्ती ठुलो -१ प्याकेट  
 अगरबत्ती सानो -२ प्याकेट
बाटेको धुप - २ मुठा 
कपासको बत्ती - १ ठुलो मुठा 
बत्ती बाल्ने तेल - ३५० एम एल 
हवन सामग्री-१ सेट
हवन गर्न घ्यू -१\२ के जि   
रक्षा बन्धनको धागो -१
रातो सेतो वस्त्र -१\१ मिटर 
कलश – १  वटा 
तामाको थाली- १ वटा 
सुकेको नरीवल – १
जनै-  १०  वटा 
सुपारी - १०  वटा   

related Products

*FREE SHIPPING OVER NRs. 3000
BUY NOW
DELIVERY ON TIME
Emergency Delivery Also Available
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery