पूजाथाली सेट-6

NRs. 6200.0

Available: In Stock

तामाको पूजा थाली -१
तामाको कलश -१ 
पञ्चपात्रो+ आचमनी - १-१

तामाको ॐ थाली -१ 

तामाको हत्तर -१ 
तामाको दियो (पाला) -१
तामाको स्टयाण्ड भएको दियो - १ 
अर्घौतो + स्ट्यान्ड -१ -१ 
घन्टी -१

related Products

*FREE SHIPPING OVER NRs. 3000
BUY NOW
DELIVERY ON TIME
Emergency Delivery Also Available
SECURE PAYMENT
Cash on Delivery